hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME

Các Chứng Chỉ

Sau đây là các chứng chỉ mà công ty chúng tôi đã có :


Chứng nhận ISO 9001: 2005

 

Chứng nhận ISO 14001: 2015

Giấy chứng nhận chất lượng vỏ tủ Inox

 

 

Chứng nhận Quasta CE

 

 

 

Chứng nhận đối tác ABB

 


 

Chứng nhận đối tác Siemens

 

Chia sẻ mạng xã hội:

Tin tức liên quan