hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME
NHÀ MÁY GOLDSUN QUẾ VÕ
NHÀ MÁY GOLDSUN QUẾ VÕ

Lượt xem: 1146 28/11/2018
DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA
DỰ ÁN NHÀ Ở XÃ HỘI THE VESTA

Lượt xem: 870 28/11/2018
DỰ ÁN  FLC SẦM SƠN
DỰ ÁN FLC SẦM SƠN

Lượt xem: 831 28/11/2018
LME -CUNG CẤP HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN HẠ THẾ THUỘC  PHÂN XƯỞNG CÁN 2 – NHÀ MÁY THÉP CÁN DÀI  HÒA PHÁT DUNG QUẤT
LME -CUNG CẤP HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN HẠ THẾ THUỘC PHÂN XƯỞNG CÁN 2 – NHÀ MÁY THÉP CÁN DÀI HÒA PHÁT DUNG QUẤT

LME -CUNG CẤP HỆ THỐNG TỦ ĐIỆN HẠ THẾ THUỘC  PHÂN XƯỞNG CÁN 2 – NHÀ MÁY THÉP CÁN DÀI  HÒA PHÁT DUNG QUẤT

Lượt xem: 2746 06/01/2019
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI BIM 1( DỰ ÁN 18E)
NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI BIM 1( DỰ ÁN 18E)

LME- Cung cấp hệ thống tủ điện trung thế cho dự án Nhà máy điện mặt trời Bim 1.  

Lượt xem: 2379 16/03/2019
NHÀ MÁY DẦU ĂN NGHI SƠN THANH HÓA
NHÀ MÁY DẦU ĂN NGHI SƠN THANH HÓA

Lượt xem: 954 28/11/2018