hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME

KHOÁNG SẢN MỎ NIKEN - ĐỒNG CAO BẰNG

Dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản mỏ Niken - Đồng xã Chu Trinh, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng


Công ty CP công nghiệp LME cung cấp cho dự án Khai thác lộ thiên khoáng sản mỏ Niken - Đồng: 

- Tủ phân phối

- Tủ điều khiển

- Tủ máy cắt phân đoạn

- Tủ hạ thế

 

 

Chia sẻ mạng xã hội:

Tin tức liên quan