hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME
Vững bước cùng LME
Vững bước cùng LME

Gia đình thứ 2 của đội ngũ anh em công nhân viên là công ty CP công nghiệp LME. Làm hết sức, chơi hết mình là tiêu chí của chúng tôi.

Lượt xem: 1716 19/10/2018
Các Chứng Chỉ
Các Chứng Chỉ

Sau đây là các chứng chỉ mà công ty chúng tôi đã có :

Lượt xem: 3552 09/11/2018
Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực
Quy định mới về cấp, thu hồi Giấy phép hoạt động điện lực

Thông tư này quy định về trình tự, thủ tục cấp, thu hồi giấy phép hoạt động điện lực, thời hạn của giấy phép hoạt động điện lực trong các lĩnh vực: Tư vấn chuyên ngành điện lực; Phát điện; Truyền tải điện; Phân phối điện; Bán buôn...

Lượt xem: 1432 19/10/2018