hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME

NHÀ MÁY CÁN 3 - HÒA PHÁT DUNG QUẤT


LME cung cấp

- Hệ thống tủ điện tổng công suất 4000A, 5000A

- Hệ thống tủ điện kéo rút MCC

 

Chia sẻ mạng xã hội:

Tin tức liên quan