hotline

(024) 3875 7788
Công ty cổ phần Công nghiệp LME

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Giá bán: Liên hệ

THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT

Thiết bị đóng cắt -  CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker)
CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp… mạch điện.

Thông tin chung

Thiết bị đóng cắt -  CB (CB được viết tắt từ danh từ Circuit Breaker)
CB là khí cụ điện dùng đóng ngắt mạch điện, có công dụng bảo vệ quá tải, ngắn mạch, sụt áp… mạch điện.